Kỹ thuật thay đất phân nửa (half bare roots)

0
169

Kỹ thuật thay đất phân nửa (half bare roots) Lúc trước có vài ae đặt vấn đề cây trồng đất, sau này bứng vô chậu hơi chăm. Hôm nay tình cờ gặp hình ảnh này nên mượn chia sẻ cho ae dễ hình dung.

Bứng cây vô chậu giữ nguyên bầu đất rồi thêm đất bonsai mới vô. Sau một năm cây bình phục thì gỡ một bên gỗ dùng đũa lấy đất thịt ra, những cọng rễ nào lớn cắt bỏ rồi vô đất bonsai. Sang năm sau làm bên còn lại. Tới năm thứ ba thì có thể lấy ra, lúc đó đã đủ rễ cám gần gốc thì có thể thâu ngắn vô chậu mỏng.

Cách làm này sẽ an toàn nhất cho cây bonsai và không làm gián đoạn việc tạo tàn phía trên.

Tác giả: Anh Uẩn Hà (UHa)

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here